Tüm Eş anlamlılar: INANÇLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı inançlı

inançlı sıfat - Nedir?

  1. İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
    • "(Paşa, sağlam inançlı bir Müslümandı.)" (Y. Z. Ortaç)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır